Veelgestelde vragenVeelgestelde vragen

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

Ik kan de kosten van de bewindvoering niet betalen, wat nu?

Onderbewindstelling wordt aangevraagd bij de Rechtbank van uw woonplaats. Het formulier waarmee dit kan worden aangevraagd kan worden gevonden op de website van de rechtspraak:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Paginas/Verzoek-tot-onderbewindstelling-.aspx.


Uiteraard kan uw dossierbehandelaar u helpen dit verzoekschrift op te stellen en in te dienen bij de Rechtbank.

Indien u niet in staat bent de kosten zelf te betalen dan heeft u mogelijk recht op Bijzondere Bijstand van de Gemeente. Of u hier recht op heeft is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Wij zullen dit recht onderzoeken en zo nodig de Bijzondere Bijstand voor u aanvragen.

Ik heb een klacht, wat nu?

Wat kost bewindvoering?

Wettelijk vastgestelde tarieven 2024

 

Bewindvoering zonder schulden per maand

Voor een alleenstaande                                       €  133,10

Voor samenwonenden                                         €  159,52

 

Bewindvoering met schulden per maand

Voor een alleenstaande                                       €  172,13

Voor samenwonenden                                         €  206,51

 

Aanvangswerkzaamheden (eenmalig)

Bewindvoering alleenstaande                              €   751,41

Bewindvoering samenwonenden                         €   901,45

 


Tijdens het intakegesprek ontvangt van u van de bewindvoerder een klachtenreglement, hierin staat precies beschreven wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft.